Inskolning

Du har just fått veta att ditt barn har fått en förskoleplats. Det kan väcka många känslor: glädje, spänning och oro. Vi som arbetar på förskolan har också upplevt och känner igen dessa känslor och därför vill vi berätta vad vi tycker är viktigast för barn och föräldrar.

För barnen

 • Att de blir trygga med personal och barn
 • Att de gärna vill komma till förskolan
 • Att de har roligt och att de trivs

För föräldrar

 • Att ni också trivs och känner Er trygga med oss
 • Att ni vågar ha synpunkter på verksamheten
 • Att ni tillsammans med personalen löser eventuella bekymmer kring barnet

Genom att bemöta och lära känna varje barn utifrån deras behov och förutsättningar hoppas vi att detta blir möjligt.

Varför inskolning?

Som förälder är man alltid angelägen om att ens barn skall ha det så bra som möjligt. Har barnet någon trygghetsleksak, t ex nalle, trasa eller dylikt, bör den få följa med till förskolan.

Alla barn som börjar i förskolan har en inskolningsperiod där föräldrarna deltar. Hur starten blir för barnet har ofta betydelse under lång tid. Målet med inskolningen är att pedagogerna har skapat en positiv relation till barnet och fått barnets förtroende. Målet är också att du som förälder ska känna dig väl mottagen och trivas. Du och pedagogerna kommer under lång tid att arbeta tillsammans för att ditt barn ska ha det roligt, tryggt och lärorikt i förskolan.

Under inskolningen skall barnet successivt introduceras i förskolan till rutiner, personal och de andra barnen i gruppen. Hur inskolningen blir betyder mycket för hur ditt barn ska trivas hos oss i fortsättningen.

Inskolningen bör vara minst 5 dagar tillsammans med förälder/ föräldrar, men vi anpassar oss efter barnets behov. Som förälder är du självklart med under inskolningen.

Vad händer under inskolningen?

Vad som händer under inskolningen.

Dag

Händelse

1-2

Barn och föräldrar kommer till förskolan och hälsar på.
Besöket varar en timme från kl. 09.30-10.30.

3-5

Resterande del av veckan planeras i samråd med föräldrar.

Under inskolningen pratar vi bl.a. om

 • Barnets vanor, mat, sömn, napp, trasa
 • Barnets ev. blöjor, kläder, ombyten och märkning av kläder
 • Barnets schema och ändring av tider.
 • Hälsodeklaration ev. allergier.
 • Rutiner på förskolan.
 • Regler för egna leksaker.
 • Födelsedagsfirande.
 • Tystnadsplikt, anmälningsplikt.
 • Internet (inte lägga ut bilder på barnen)

Välkomna till Öjestugan!

Senast uppdaterad