Kontakt

Råd- och stödsamtal till föräldrar

Är du som förälder orolig för ditt barn? Känner du som barn att dina föräldrar inte förstår dig? Familjelivet är inte enkelt, därför finns vi som hjälp.

Du som förälder/vårdnadshavare kan vända dig till oss om du har behov av stöd för ditt barn och din familj. Du kan vara anonym när du ringer och rådgör.

Familjebehandlingen erbjuder också råd- och stödsamtal till föräldrar utan beslut från socialsekreterare.

Föräldrarna är då med på fyra samtal och ett utvärderingssamtal. Dessa samtal journalförs inte.

Du kan själv vända dig till behandlarna på öppenvården för att boka tider för råd- och
stödsamtal, se kontaktuppgifter under rubriken ”kontakta oss”.

Kontakta oss

Vid frågor och upplysningar så kontakta gärna oss på barn- och ungdomsenhetens
öppenvårdsverksamhet

Kontakt

Barn- och ungdomsenhetens öppenvårdsverksamhet

Tfn: 0271-570 90
E-post: socialtjansten@ovanaker.se

Besöksadress:
Gyllengården
Gyllenvägen 26
828 33 Edsbyn

Senast uppdaterad