Läroplan för förskolan

Läroplan för förskolan

Lpfö -18

 

Förskolans läroplan beskriver förskolans värdegrund och uppdrag och innehåller mål och riktlinjer för arbetet i förskolan.

 

Senast uppdaterad 2020-10-24 13.19