Nyckelpigan

Nyckelpigan är vår avdelning för barn 3-5 år.

Årets temaarbete - Snick och snack

I år tänker vi arbeta med temat Snick och Snack, vännerna i Kungaskogen bygger en koja. Vännerna i Kungaskogen är en värdegrundande sagobok med mycket empati. I sagan får vi följa hur två kompisar, ekorren Snick och igelkotten Snack, får nya kompisar när de ska bygga en koja. Temat planeras att fortgå under en längre period och förutom värdegrundsarbete kommer temat även ledas in på natur och teknik, språk, matte och skapande, allt kopplat till läroplanen. Vi vill skapa en trygg atmosfär i barngruppen, där barnen uppskattar varandras likheter och olikheter. Att alla blir accepterade för den man är och att barnen ser nyttan av vänskapen och kamraternas egenskaper

Snick och snack
Kanin och igelkott

Värdegrundsarbete

Vårt värdegrundsarbete är en viktig del i verksamheten, där arbetar vi med ”tio små kompisböcker”, då får vi träffa kanin och igelkott. Information om vårt värdegrundsarbete.

Senast uppdaterad