Kontakt

Tuvans förskola

På området Lillbo i Edsbyn ligger Förskolan Tuvan som består av två avdelningar, Nallen 1-3 år och Nyckelpigan 3-5 år. Förskolan är inrymd i ljusa trevliga lokaler i Lillboskolan med egen utegård.

Tuvans förskola i Edsbyn

På Tuvans förskola arbetar vi för att alla barn ska känna sig trygga, känna glädje och få ett gott självförtroende samt för att alla barn ska bli sedda och delta i gemenskapen.

Vårt arbete utgår från förskolans läroplan med vikt vid att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Aktiviteterna planeras och anpassas utifrån barnens behov och intressen och Leken är en central och betydelsefull del i undervisningen. Med en god miljö som inspirerar till lek och rörelse samt närhet till naturen och ges barnen rikliga förutsättningar att utveckla sin motorik och rörelseförmåga såväl som samspel och kommunikation. Vi har tillgång till skolans gymnastiksal och vintertid har vi även tillgång till isbana och skidspår. Glädje är Tuvans ledord och rörelseglädje är vår röda tråd.

Avdelningarna samarbetar vid öppning och stängning men också regelbundet vid andra tillfällen. Det bidrar att barnen känner sig trygga med alla pedagoger.

Kontakt

Nallen

Tfn 0271-572 29
Mobil 070-375 64 85

Nyckelpigan

Tfn 0271-572 21
Mobil 070-570 47 49

E-postadress

tuvanforskola@utb.ovanaker.se

Rektor
Marie Eriksson
tfn 0271-572 43
E-post marie.eriksson@ovanaker.se

Biträdande rektor
Lillemor Olsson
tfn 0271 573 12
E-post lillemor.olsson@ovanaker.se

Besöksadress

Lillbovägen 15
828 30 Edsbyn

Senast uppdaterad