Kontakt

Tuvans förskola

Förskolan Tuvan är inrymd i ljusa trevliga lokaler i Lillboskolan med egen utegård. Tuvan har två avdelningar, Nallen 1-3 år och Nyckelpigan 3-5 år.

Tuvans förskola i Edsbyn

Vi arbetar för att alla barn ska känna sig trygga, känna glädje och få ett gott självförtroende, men också att alla ska bli sedda och delta i gemenskapen. Närhet till natur och bra gångvägar gör att vi enkelt och gärna tar oss ut på promenader och utflykter till omgivningarna.

Avdelningarna samarbetar vid öppning och stängning men också vid andra tillfällen, vilket gör att barnen känner sig trygga med alla i personalen. Vi har också ett gott samarbete med skolan dit vi ibland blir inbjudna på olika aktiviteter och tillgång till gymnastiksal, isbana och skidspår.

Dagsrutiner

06.00

Förskolan öppnar

08.00

Frukost

09.30

Frukt

11.00

Lunch Nallen

11.15

Lunch Nyckelpigan

14.15

Mellanmål

Vi följer skolans matsedel och maten tillagas på Celsiusskolan.

16.45

Frukt

17.15

Förskolan stänger, beroende på föräldrarnas arbetstider

Varje dag består av fri lek, utelek och någon planerad aktivitet

Entrén

I entrén kan du läsa om:

 • Veckans planering
 • Matsedel
 • Eventuella sjukdomar som går på förskolan
 • Övriga upplysningar
 • Incheckningsplatta där du checkar in och ut ditt barn

Daglig kontakt

Vi vill att:

 • Du som förälder känner dig hemma och trygg här
 • Du har kontakt med personalen när du lämnar och hämtar ditt barn
 • Du ringer om du blir försenad
 • Du meddelar om du ändrar tider
 • Du talar om vem som ska hämta barnet (om det är någon annan än föräldrarna)

Föräldrakontakt

 • Uppföljningssamtal cirka 1 månad efter inskolning
 • Utvecklingssamtal en gång/år
 • Föräldramöte en gång/år
 • Sommarfest och luciafirande tillsammans med barn och föräldrar

Planering av verksamheten

Vi arbetar enligt läroplanen för förskolan. Varje termin gör personalen på varje avdelning en planering för verksamheten. Veckoplanering görs avdelningsvis.

Planeringsdagar för personalen

Förskolan kan vara stängd fyra dagar/år för att personalen ska få planera och utvärdera verksamheten samt att gå på fortbildning. De barn som behöver tillsyn erbjuds annan förskola den dagen. Datum meddelas i god tid före.

Frånvaro

Registrera frånvaron i appen. Meddela även oss på morgonen via telefon eller mejl om barnet är sjukt, kommer senare eller ska vara ledig. Meddela även kvällen innan barnet ska komma tillbaka efter sjukdom, antingen via telefon eller via vår mejl tuvan.forskola@ovanaker.se

Schema

Ändrar ni arbetsschema så måste nytt schema läggas in i appen.

Kläder och ombyten

Tänk på att det finns kläder för alla väder, samt ombyte i fall det händer en olycka. Vi är tacksamma om kläderna är märkta.

På förskolan

Råder det absolut nöt och godisförbud. Även rökförbud på hela skolområdet där förskolan ligger.

Försäkring

Alla barn som har kommunal barnomsorg är olycksfallsförsäkrade på heltid.

Åtgärder vid skada:

Uppsägning

Uppsägningstiden är en månad och den ska ske skriftligt. Blankett för uppsägning av förskole- eller fritidshemsplats.PDF

Sjukdom

När bör barnen vara hemma från förskolan?

Den viktigaste orsaken till att hålla ett barn hemma är sjukdomen, att barnet har ont, feber och inte orkar med förskolans aktiviteter. Den andra orsaken kan vara smittorisken. När det gäller exempelvis magsjuka är det väldigt viktigt att följa restriktionen om att barnet ska ha varit helt symtomfritt i minst 48 timmar. Även fast barnet verkar friskt, så smittar de. Gäller även vid ögoninflammation, då barnet förutom variga ögon är hur piggt som helst. Smittorisken är dock som regel störst några dagar innan sjukdomen bryter ut och under dess första dagar, varför vi inte har någon effektiv metod att undvika att barn smittar varandra.

Viktigt

Efter en infektionssjukdom bör barnet vara hemma tills krafterna återvänt. För att vistas på förskolan måste man orka med alla aktiviteter både inom – och utomhus. Om det är något som ni tycker är konstigt eller felaktigt, tala om det för oss! Om ni tycker att något är bra, är vi glada att få höra det också!

Grundfakta

38 platser fördelade på två avdelningar, 7 årsarbetare.

Läroplan

Läroplan för förskolan Lpfö 98PDF

Kontakt

Nallen

Tfn 0271-572 29
Mobil 070-375 64 85

Nyckelpigan

Tfn 0271-572 21
Mobil 070-570 47 49

E-postadress

tuvan.forskola@ovanaker.se

Rektor

Irina Eng
Tfn 0271-574 05
E-post irina.eng@ovanaker.se

Besöksadress

Lillbovägen 15
828 30 Edsbyn

Senast uppdaterad 2020-09-02 16.03