Tuvans förskola

Tuvans förskola har två avdelningar, Nallen 1-3 år och Nyckelpigan 3-5 år

På Nallen arbetar:

  • Anna Thelaus
  • Sofie Ohlsson
  • Johanna Andersson

 På Nyckelpigan arbetar:

  • Helena Svensson
  • Helena Lerjestam
  • Lisa Modéer Ottosson

Avdelningarna samarbetar vid öppning och stängning men också regelbundet vid andra tillfällen som vid måltider, avdelningsplaneringar och pedagogiska aktiviteter. Det bidrar att barnen känner sig trygga med alla pedagoger.

Senast uppdaterad