Före Bornholmsmodellen

Före Bornholmsmodellen är ett välkänt och beprövat material som är sammanställt av Görel Sterner och Ingvar Lundberg. Materialet förbereder vägen till läs- och skrivinlärningen genom att systematiskt öka barnens språkliga medvetenhet.

Boken innehåller 25 språksamlingar för barn i åldern 2-6 år, det finns 15 för de äldre barnen och 10 för de yngre. Varje samlingsmaterial följer en tydlig struktur och består av boksamtal, sånger, ramsor och olika språklekar alla med syfte att barnen ska utveckla språklig medvetenhet. Barnen utvecklar förmågan att resonera, argumentera och över upp sin uppmärksamhet, koncentration och uthållighet.

Forskning visar att ett systematiskt arbete med högläsning, samtal och lekar med språket underlättar barns framtida läsinglärning och förebygger lässvårigheter”

Ingvar Lundberg

Senast uppdaterad