Kontakt

Föräldrastöd ABC

En stark skyddsfaktor för barns hälsa är en nära och förtroendefull relation mellan barn och föräldrar. Det leder till att barn blir trygga och mår bra och därför erbjuder Ovanåkers kommun olika former av föräldrastöd.

ABC Alla barn i centrum logotyp

ABC - Alla barn i centrum

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.

Alla är vi experter på föräldraskap

Egentligen krävs ingen forskning för att övertyga oss om att bra relationer med våra barn är viktiga. Det vet vi redan. Däremot är det inte alltid så självklart hur vi åstadkommer det. Hur skapar vi lugn kring matbordet? Hur undviker vi stressiga situationer? Hur kan vi förebygga konflikter? Hur får vi mer tid till härligt umgänge med våra barn? En sak är säker, ingen förälder är ensam om dessa funderingar.

Positiva effekter

Programmet har utvecklats av kommuner i Stockholms län på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. ABC har utvärderats av Karolinska institutet. Resultaten visar att ABC har positiva effekter på upplevd föräldrakompetens samt på föräldrars upplevelse av barns utveckling och hälsa.

Film om ABC

ABC 3-12år - Gruppträffar

ABC består av fyra gruppträffar kring varsitt tema. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 10 deltagare. Alla är föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och forskning. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma, mellan träffarna.

 

Träff ett – visa kärlek

  • Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff två – vara med

  • Varför gör barn som de gör? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff tre – visa vägen

  • Hur kan jag tillämpa ett lugnt föräldraskap och vara en förebild för mitt barn? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress hanteras?

Träff fyra – välja strider

  • Hur kan vi minska tjat och skäll i familjen? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Hur kan jag fortsätta att använda ABC hemma i vardagen?

Bonusträffar

  • Tema syskonkärlek
  • Tema tonår
  • Tema pojkar och flickor


Intresseanmälan

Vill du vara med på gruppträffarna? Anmäl ditt intresse så återkommer vi med mer information när din grupp är redo att starta.


Ange namnet på den förälder som kommer att vara med på alla träffarna.

Vi skickar mer information till den e-post du anger.Behandling av personuppgifter

Ovanåkers kommun behandlar dina personuppgifter för kunna planera gruppträffarna. De uppgifter som vi behandlar är ditt namn, ditt telefonnummer, din e-post och ditt barns ålder.

Personuppgifterna kommer/kommer inte att föras över till tredje land.

Dina personuppgifter sparas efter gruppträffarnas slut inom kommunen för att kunna ge återkoppling och erbjuda andra föräldrautbildningar.Tas sedan bort efter ditt barn slutat skolan.

Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfsh.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Kontakta i så fall den verksamhet som du gett ditt samtycke till.

Kontakt

Folkhälsosamordnare

Therese Styverts Törnberg
Tfn 0271-570 23
E-post therese.styvertstornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad