Avdelningsinformation

Information om våra grupper

Vi är en enavdelnings förskola men vi delar in barnen i tre olika grupper.

  • Rådjur, barn 1-3 år
  • Älgar, barn 3-4 år
  • Björnar, barn 4-5 år

Anette och Lina har hand om Rådjuren där vi sjunger, rimmar och "ramsar" mycket för att utveckla språket. Jobbar även med Babblarna där dom olika karaktärerna har läroplanen som grund och är en inspirationskälla för olika aktiviteter.

Åsa har hand om Älgarna och Cattis Björnarna där vi jobbar med värdegrunden, använder bl a "Kompisböckerna Kanin och Igelkott" och annan litteratur. Vi jobbar även med "Före Bornholmsmodellen" som är språksamlingar för förskolan. Olika teknik, kemi och fysik delar är uppskattade inslag som barnen får prova på samt olika digitala verktyg.

 

Senast uppdaterad