Avdelningsinformation

Information om våra grupper

Vi är en enavdelnings förskola men vi delar in barnen i tre olika grupper.

  • Rådjur, barn 1-3 år
  • Älgar, barn 3-4 år
  • Björnar, barn 4-5 år

Anette och Lina har hand om Rådjuren där vi sjunger, rimmar och "ramsar" mycket för att utveckla språket. Jobbar även med olika aktiviteter där vi har läroplanen som grund och inspirationskälla.

Åsa har hand om Älgarna och Cattis Björnarna där vi jobbar med bl a värdegrunden, använder bl a "Kompisböckerna Kanin och Igelkott" och annan litteratur. Vi jobbar även med "Före Bornholmsmodellen" som är språksamlingar för förskolan. Olika delar av teknik, kemi, fysik, natur och miljö är uppskattade inslag som barnen får prova på samt olika digitala verktyg.

Senast uppdaterad