Kontakt

Inskolning

Här kan du läsa information inför inskolningen på Viksjöfors förskola.

Välkommen till Viksjöfors förskola!

Du och ditt barn har just börjat på vår förskola och det kan väcka många känslor: Glädje, spänning och oro!

Vi som arbetar på förskolan har också upplevt och känner igen dessa känslor. Därför vill vi berätta vad vi tycker är viktigast för barn och föräldrar.

För barnen tycker vi det är viktigast:

 • att de blir trygga med personal och barn
 • att de gärna vill komma till förskolan
 • att de har roligt och att de trivs

För föräldrarna tycker vi det är viktigt:

 • att ni också trivs och känner er trygga med oss
 • att ni vågar ha synpunkter på verksamheten
 • att ni tillsammans med personalen löser eventuella bekymmer kring barnet

Genom att bemöta och lära känna varje barn utifrån deras behov och förutsättningar hoppas vi att detta blir möjligt.

Inskolning

Vi på förskolan är angelägna om att ditt barn ska få en så bra start som möjligt hos oss. Därför har vi personligt anpassad inskolning på minst fem dagar. Den börjar med cirka två timmar de första dagarna, för att sen utökas. Ni som föräldrar tar själva hand om ert barn och deltar i verksamheten.

Våra rutiner under dagen:

 • kl. 07:45 Frukost
 • kl. 09:30 Samling med frukt
 • Vi delar barnen i grupper för planerad aktivitet.
 • kl. 11:15 Lunch (vi följer skolans matsedel)
 • kl. 14:30 Mellanmål

Varje dag består av fri lek och utelek då vi även brukar gå till skogen.

Daglig kontakt:

Vi vill:

 • Att du tar kontakt med oss personal när du lämnar och hämtar samt ägnar dig åt ditt/dina barn och låter mobiltelefonen vara.
 • Att du ringer eller sms:ar när du blir försenad.
 • Att du meddelar i god tid om du vill ändra tid.
 • Att du talar om vem som ska hämta barnet (om det är någon annan än föräldrarna).

Personalen har inte rätt att lämna ut barn tll någon som de inte känner, om ni inte har sagt till innan.

Kläder om ombyten

Tänk på att det finns kläder för alla väder, samt ombyte ifall det händer en olycka. Vi är tacksamma om kläderna är märkta.

Schema

Ändrar ni arbetsschema så måste nytt schema läggas in i "Tieto Edu" appen. Närvarotiden ska vara när ni kommer in genom dörren och sluttiden är när ni går ut.

Frånvaro

När ditt barn är sjuk eller blir ledig anmäler du det i "Tieto Edu" appen, skicka även ett meddelande till oss. Meddela alltid när ditt barn ska komma tillbaka efter sjukdom.

En bra grundregel när barnet blir friskt igen är:
För att vistas på förskolan ska barnet orka med alla aktiviteter, såväl inom- som utomhus.

Föräldrakontakt

 • Utvecklingssamtal en gång/år
 • Föräldramöte en gång/år
 • Sommarfest tillsammans med barn och föräldrar
 • Luciafirande

Planering av verksamheten

Vi arbetar enligt Läroplanen för förskolan. Varje termin gör personalen en planering för verksamheten.

Planeringsdagar för personalen

Förskolan kan vara stängd fyra dagar/år för att personalen ska få planera och utvärdera verksamheten samt gå på fortbildning. De barn som behöver tillsyn erbjuds annan förskola den dagen. Datum meddelas i god tid före.

På förskolan

Vi undviker i möjligaste mån att barnen tar hit egna leksaker som lätt tappas bort eller går sönder när många ska samsas om dem. Naturligvis får trygghetssymboler som t.ex. napp och gosedjur tas med.

Det råder nöt- och rökförbud på hela skolområdet där förskolan ligger.

Försäkring

Alla barn som har kommunal barnomsorg är olycksfallsförsäkrade på heltid.

Åtgärder vid skada:

Sök läkare eller tandläkare
Försäkringsbolag, information om vår olycksfallsförsäkring.
Kom ihåg att spara alla originalkvitton

All personal har tystnadsplikt och även anmälningsplikt om vi märker att barn far illa.

Kontakt

Viksjöfors förskola

Tfn 0271-57419
Mobil 070-191 34 99
E-post viksjoforsforskola@utb.ovanaker.se

Rektor

Katarina Selin
Telefon: 0271- 574 01
E-post: katarina.selin@ovanaker.se

Besöksadress

Idrottsvägen 6
828 95 Viksjöfors

Senast uppdaterad