Kontakt

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring för barn, ungdomar och andra grupper i kommunen. Ovanåkers kommun har tecknat avtal med Protector Försäkring tiden 1 januari - 31 december 2020.

Mer detaljerad information om vår olycksfallsförsäkring kan du läsa i försäkringsbeskedet.PDF

Försäkringen gäller dygnet runt för

 • Barn och ungdomar tom 18 år folkbokförda i kommunen
 • Barn och ungdomar i familjehem/fosterhem och särskola/Särvux äldre än 18 år
 • Barn i förskola, familjedaghem och förskoleklass från annan kommun
 • Elever i grund- och gymnasieskola äldre än 18 år som studerar i kommunen eller som är folkbokförd i Ovanåkers kommun och studerar i annan kommun
 • Elever i grund- och gymnasieskola från annan kommun
 • Ensamkommande flyktingbarn

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under verksamhetstid för

 • Elever i Komvux, SFI, yrkesintroduktion samt i särskild prövning
 • Ungdomar över 18 år i fritidsgårdar samt deltagare från annan kommun
 • Personer i dagcenterverksamhet samt omsorgsverksamhet
 • Arbetslösa ungdomar t.o.m. 25 år i verksamhet anordnad av kommunen
 • Arbetslösa i arbetsträning enl. SOL 4kap §§4 o 5
 • Barn och ungdomar i familj/fosterhem och särskola/Särvux från annan kommun.

Om en skada inträffar

Om en skada inträffar ska du göra en skadeanmälan på Protectors webbplatslänk till annan webbplats.

 • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan.
 • Spara alla kvitton.
 • Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

Försäkringsbolag per år 2007-2020


År

Försäkringsbolag

2007

Trygghansa

2008-2009

AIG Europé

2010

Chartis

2011-2016

Folksam

2017-2020

Protector

Kontakt

Protector Försäkring

Tfn: 08-410 637 00
E-post skador@protectorforsakring.se

Senast uppdaterad 2020-09-03 15.22