Kontakt

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring för barn, ungdomar och andra grupper i kommunen. Ovanåkers kommun har tecknat avtal med Svedea AB tiden 1 januari - 31 december 2021.

Mer detaljerad information om vår olycksfallsförsäkring kan du läsa i försäkringsbeskedet.PDF

Försäkringen gäller dygnet runt för

 • Barn och ungdomar tom 18 år folkbokförda i kommunen
 • Barn och ungdomar i familjehem/fosterhem och särskola/Särvux äldre än 18 år
 • Barn i förskola, familjedaghem och förskoleklass från annan kommun
 • Elever i grund- och gymnasieskola äldre än 18 år som studerar i kommunen eller som är folkbokförd i Ovanåkers kommun och studerar i annan kommun
 • Elever i grund- och gymnasieskola från annan kommun
 • Ensamkommande flyktingbarn
 • Personer med insatser enligt LSS

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under skol-/verksamhetstid för

 • Elever i Komvux, SFI, yrkesintroduktion samt i särskild prövning
 • Ungdomar över 18 år i fritidsgårdar samt deltagare från annan kommun
 • Personer i dagcenterverksamhet samt omsorgsverksamhet
 • Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, arbetsträning, sysselsättningsprogram, praktik m.m
 • Personer med insatser enligt LSS
 • Barn och ungdomar i familj/fosterhem och särskola/Särvux från annan kommun.

Om en skada inträffar

Om en skada inträffar ska du göra en skadeanmälan på Svedeas webbplatslänk till annan webbplats.

 • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan.
 • Spara alla kvitton.
 •  Om taxi behövs mellan hemmet och skolan eller verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna påbörjas måste Svedea kontaktas för godkännande. Efter bekräftelse från Svedea kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider m.m. lämnas till taxi.
 • Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från landstinget. Begär alltid “Intyg om utbetald reseersättning”.

Försäkringsbolag per år 2007-2021


År

Försäkringsbolag

2007

Trygghansa

2008-2009

AIG Europé

2010

Chartis

2011-2016

Folksam

2017-2020

Protector

2021

Svedea

Kontakt

Svedea AB

Tfn: 0771-160 199
E-post skadorforetag@svedea.se

Senast uppdaterad