Kontakt

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring för barn, ungdomar och andra grupper i kommunen. Ovanåkers kommun har tecknat avtal med Svedea AB tiden 1 januari - 31 december 2023.

Försäkringen gäller gäller under heltid för:

 • Barn och ungdom t o m 18 år folkbokförd i kommunen
 • Elever i grund- och gymnasieskola äldre än 18 år som studerar i kommunen eller som är folkbokförda i Ovanåkers kommun och studerar i annan kommun
 • Elever i grund- och gymnasieskola från annan kommun
 • Barn och ungdomar i familj/fosterhem och särskola/Särvux äldre än 18 år
 • Personer med insatser enligt LSS.

Försäkringen gäller under under skol-/verksamhetstid för:

 • Ungdomar över 18 år i fritidsgårdar samt deltagare från annan kommun
 • Elever i Komvux
 • Elever i SFI och yrkesintroduktion, elever i särskild prövning
 • Personer i dagcenterverksamhet, omsorgsverksamhet
 • Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, arbetsträning, sysselsättningsprogram, praktik m.m.
 • Personer med insatser enligt LSS

Om du drabbas av olycksfall

Om en skada inträffar ska du göra en skadeanmälan på Svedeas webbplats Länk till annan webbplats..

 • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan.
 • Spara alla kvitton.
 •  Om taxi behövs mellan hemmet och skolan eller verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna påbörjas måste Svedea kontaktas för godkännande. Efter bekräftelse från Svedea kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider m.m. lämnas till taxi.
 • Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från landstinget. Begär alltid “Intyg om utbetald reseersättning”.

Försäkringsbolag per år 2007-2023


År

Försäkringsbolag

2007

Trygghansa

2008-2009

AIG Europé

2010

Chartis

2011-2016

Folksam

2017-2020

Protector

2021-2023

Svedea

Kontakt

Svedea AB

Tfn: 0771-160 199
E-post skadorforetag@svedea.se

Senast uppdaterad