Kontakt

Yrkesutbildning på gymnasial nivå

Vill du byta yrke eller höja din kompetens? Yrkesutbildningar är till exempel omvårdnadspersonal, elektriker eller yrkesförare.

Yrkesutbildningar

  • Träindustri och fönstertillverkning, 1000 p. (i samarbete med Svenska Fönster)
  • Grundläggande skogsutbildning, 300 p.
  • Skogligt basår, 800p.
  • Vård- och omsorgsutbildning, 1400 p.
  • Vårdbiträde, 900 p.
  • Elutbildningar på distans (Trainor)

Kombinationsutbildningar

Kombinationsutbildningar syftar till att förkorta vägen till arbete för nyanlända genom att eleven studerar svenska språket och ett yrke samtidigt. Inom Vuxenutbildningen är en kombinationsutbildning när man kombinerar SFI eller Svenska som andraspråk med en yrkesutbildning på gymnasial nivå. I Ovanåker erbjuder vi

  • Förberedande indutstriteknik, 500 p.
  • Förberedande kurs inom vård och omsorg, 650 p.
  • Restaurang- och servicebiträde, 600 p.

Läs mer om yrkesutbildningarnas innehåll här.

Läs mer om elutbildningar på distans här.

Utbildningarna startar om tillräckligt antal sökande.

Vill du veta mer kontakta vår studie- och yrkesvägledare

Kristina Jakobsson, tfn 0271-572 46, e-post kristina.jakobsson@ovanaker.se,

Kontakt

Studie & yrkesvägledare

Kristina Jakobsson
E-post kristina.jakobsson@ovanaker.se
Tfn 0271-572 46

Senast uppdaterad