Kontakt

Celsius Fritidshem

Celsius Fritidshem har 80 barn inskrivna från årskurs F-6

På morgonen kl. 07.30 serveras gemensam frukost i matsalen.

Vi äter mellanmål lite olika tider, med start från kl 14.00 - 14.45. Varje dag har vi gemensam utevistelse på skolgården.

Vi i personalen tycker att barnens fritid är väldigt viktig och därför ger vi barnen chansen att vara med och bestämma om den. Varje barn får vara med att välja mellan olika aktiviteter såsom utelek, skapande, spela iPad, måla, baka osv. Men vi ser även till att följa Fritidshemmets läroplan.

Hälsningar personalen,
Annelie, Malin, Marie, Ewa, Daniel, Jonathan, Moa

Inskolning

Inskolning av elev från förskola till fritidshem

Gäller nya elever som behöver fritidshemsplats. När elevlistor och placering är fastställd, skickar vi ett personligt brev hem till eleven med information att de fått plats hos oss och en inbjudan om att komma på ett första besök med sina föräldrar. Tid och datum står på inbjudan.

Plan över inskolningsrutin - förskoleklassbarn eller äldre

Information till föräldrar om hur en dag på fritids kan se ut.

  • Tider för öppning och stängning
  • Viktiga telefonnummer till fritidshemmen vid sjukanmälan, ledighet m.m.
  • Tider för frukost och mellanmål samt rutiner.
  • Allergier, eftersom vår skola är allergianpassad (se speciella anvisningar).
  • Vi informerar även om att uppgifter vi får från hemmet/barnet aldrig diskuteras utanför fritidshemmet.
  • Tar in kontaktuppgifter på eleven. Schema digitalt i Edlevo
  • Finns behov av längre inskolning, så utökar vi tiden.

Under inskolningstiden är det förälder/vårdnadshavare som sköter inskolning tillsammans med sitt barn. Detta för att även föräldern ska få inblick och lära känna personal och verksamhet.

När eleven sedan är inskolad och trygg i sin nya miljö på fritids, är det okej att någon annan hämtar/lämnar eleven hos oss.

Vi meddelar alltid vårdnadshavare/ förälder om något speciellt inträffar. Vi förväntar oss att även ni föräldrar kontaktar oss om något inträffar som ni har tankar kring.

Beslutat gemensamt av rektor och personal vid Celsius Fritidshem.

Kontakt

Celsius Fritidshem

Tfn 0271-572 02
Mobil 073-271 18 35
E-post blomsterangens.fritids@utb.ovanaker.se

Senast uppdaterad