Kontakt

ÅR 6

I klass går det 26 elever och klasslärare är Heidi Bakåsmoen och Felix Karsbo. I klassen jobbar även Pernilla Mellqvist, Helena Torvidsson och Matilda Persson.

Kontakt

  • heidi.bakasmoen@utb.ovanaker.se 
  • felix.karsbo@utb.ovanaker.se

Kontakt

Celsiusskolan

Tfn 0271-572 04
E-post persclm@ovanaker.se

Senast uppdaterad