Kontakt

Grundskolor, förskoleklass och anpassade grundskolan

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk, vilket innebär att skolplikten börjar gälla från och med höstterminen det år barnet fyller sex år samt att alla barn måste gå i skolan minst 10 år.

Till den obligatoriska skolan räknas förskoleklass, grundskolan, sameskolan, specialskolan och den anpassade grundskolan. Undervisningen är obligatorisk och avgiftsfri. Vanligen har föräldrar inte heller kostnader för t.ex. läromedel, skolmåltider, hälsovård och skolskjuts.

Välja grundskola

Ditt barn tillhör den kommunala skola som ligger närmast folkbokföringsadressen i det fastställda upptagningsområdet. Om du vill byta skola för ditt barn går det bra under hela året så länge det inte får orimliga organisatoriska och ekonomiska följder. Ett skolbyte kan dock innebära att ditt barn inte har rätt till skolskjuts.

Om du vill byta skola eller flyttar in till kommunen ska du skicka in en ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det är sedan rektorn på den skola du söker till som fattar beslut om det finns plats för ditt barn.

Anpassade grundskola och anpassade gymnasieskola

Vår anpassade grundskola är idag integrerad på våra grundskolor. Den anpassade gymnasieskolan hänvisas för närvarande till Höghammar i Bollnäs.

Specialskolan

Det kan finnas elever som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra skäl inte kan gå i grundskolan enligt kap 7, 6 § i skollagen. Dessa elever har möjlighet att gå i specialskolan. Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:

  • som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning,
  • med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar,
  • med grav språkstörning,
  • med medfödd dövblindhet och
  • som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.

Mer information om specialskolor finns på https://www.spsm.se/skolalternativ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Alfta rektorsexpedition

Birgitta Aronsson
Skoladministratör
Tfn 0271-572 82
E-post birgitta.aronsson@ovanaker.se

Edsbyns rektorsexpedition

Susanne Svedberg
Skoladministratör
Tfn 0271-571 80
E-post susanne.svedberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad