Kontakt

Förhållningssätt

Här kan du läsa om vilket förhållningssätt vi har på Lillboskolan.

Positivt beteendestöd

PBS är ett förhållningssätt som syftar till att främja utveckling och livskvalitet och att förebygga och minska olika typer av problemskapande beteenden för personer som har behov av insatser från omgivningen och samhället. PBS är evidensbaserat.

Att stärka det positiva beteendet är centralt i vårt arbete på Lillboskolan. Vi är inne på vårt andra läsår med detta arbete och börjar se en positv utveckling kring elevers trygghet och studiero.

På Lillboskolan:

  • Visar vi vänlighet
    och
  • Tar anvsar

Kontakt

Rektor

Ola Larshans
Tfn. 0271-572 54
E-post ola.larshans@ovanaker.se

Senast uppdaterad