Kontakt

Fritidshemmet Gläntan

Lillboskolans fritidshem heter Gläntan.

Vi som jobbar på fritids läsåret 2023/2024 är Anita Johansson Eklund, Ida Alexsson, Ulrika Olsson, Patrik Östergårds, Linnea Nilsson och Anders Svensson.

Våra öppettider: kl. 6-18

På Gläntan ägnar vi mycket tid åt utevistelse, rörelse, skapande och lek. En dag på
fritidshemmet planeras utifrån barnens intresse men också som ett komplement till
skoldagen där barnen får möjlighet att praktiskt testa det teoretiska och tillsammans
skapar vi en meningsfull fritid för barnen.

Kontakt

Fritidshemmet Gläntan

Tfn 0271- 572 27 Mobil 073-270 73 02

E-post: glantan@utb.ovanaker.se

Senast uppdaterad