Riktlinjer för fruktstund och matsäck

Här kan du läsa om våra gemensamma riktlinjer för fruktstund och matsäck.

  • Det finns inte något hinder för föräldrar att skicka med sina barn en frukt till skolan, om de önskar det.
  • Det får inte förekomma schemalagda fruktstunder
  • Matsäck får förekomma vid några enstaka gånger per termin

Riktlinjerna beslutades på ledningsmötet 6 september 2012 med grundskolans rektorer.

Senast uppdaterad