Kontakt

Knåda skola

Knåda skola ligger cirka 8 km öster om Edsbyn i lantlig miljö. Skolan är en F-6 skola och har 92 elever. På skolan finns ett fritidshem och en förskola för 1-5 åringar.

Lösningsinriktad pedagogik

Skolan arbetar efter den lösningsinriktade pedagogiken. Det är ett förhållningssätt som genomsyras av en tilltro till individens egna resurser och kompetenser och ett respektfullt bemötande. Istället för att fastna i problem försöker vi se lösningar och möjligheter. Att fokusera på det som fungerar och ge positiv återkoppling är två viktiga delar. Det gör stor skillnad när vi lyfter fram det som fungerar och tänker runt möjligheter, framgångar och styrkor istället för problem, svårigheter och brister. Det skapar en positiv stämning och ger arbetsglädje. Vi är alla unika och lär på olika sätt. Att vara medveten om det ökar också toleransen för olikhet och att olikhet är en tillgång.

​Det ska vara roligt och spännande att lära sig saker

Skolan har ett stort ansvar att skapa en miljö där varje barn har möjlighet att utveckla sina förmågor och där barns nyfikenhet och intresse för att lära stimuleras. Vi arbetar för att våra elever ska få en god självkänsla och goda kunskaper i alla ämnen. Skolan arbetar med Reading to Learn metoden som ger goda grunder i läs- och skrivutveckling för alla. En god läs- och skrivförmåga har betydelse i alla ämnen.

Viktiga ledord för oss är Visa vänlighet och ta ansvar.Vi har fadderverksamhet där äldre elever tar hand om de yngre eleverna.

​Skolans kvalitet och resultat

Information om skolans kvalitet och resultat finns att hämta på Skolverkets skolstatistik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Rektor

Berit Hammarström
Tfn 0271-572 24
E-post berit.hammarstrom@ovanaker.se

Postadress

Ovanåkers kommun
Knåda skola
828 80 Edsbyn

Besöksadress

Skolvägen 41
828 94 Edsbyn

Senast uppdaterad