Kontakt

Fritidshem

Våra öppettider kl. 06.00-18.00. Knåda fritids har funnits sedan 1995. För närvarande är det ca 40 barn inskrivna.

På vårt fritidshem ägnas mycket tid till utevistelse, skapande, lek samt vistelse i skog och natur.

Vi anser att det är av stor vikt från vår sida att skapa en trygghetskänsla för både barn och föräldrar. Vår verksamhet ska vara en trygg plats för alla som berörs av den på ett eller annat sätt. På Knåda fritids arbetar behöriga lärare i fritidshem.

Knåda skola

Kontakt

Knåda fritids

Skolvägen 41
828 94 Edsbyn
Tfn 0271-574 03
Mobil 070-340 06 63

Senast uppdaterad