Kontakt

Trivselregler på Knåda skola

Skolan har valt ledorden Visa vänlighet och Ta ansvar.

På Knåda skola förväntas att Du som elev visar vänlighet och tar ansvar för ditt lärande samt bidrar till en god arbetsmiljö för alla.

  • Man ska vara snäll, bry sig om andra, hjälpa varandra och visa hänsyn.
  • Ingen mobbning eller kränkande behandling får förekomma.
  • Låta alla som vill vara med.
  • Vi ska ha studiero i klasserna.
  • Vi ska vara rädda om vår skola och hjälpa till med ordningen.
  • Lyssna och visa respekt för varandra.
  • Vi talar med vårdat språk.
  • Mobiltelefoner ska hållas avstängda under hela skoldagen.
  • Ingen får lämna skolgården utan att fråga.

Varje klasslärare går igenom vilket område som är elevernas skolgård så att de vet gränserna.
Trivselreglerna tas upp i början av varje termin.
De utvärderas årligen i klassråd, elevråd och med skolans personal. Samtal förs i klasserna och på fritids om vad ledorden betyder i praktiken, i klassrummet, på skolgården, i gympan, på skolbussen mm.

Samhällets lagar och förordningar gäller i skolan. De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att De tar ett allt större ansvar allt eftersom för det egna arbetet och för skolmiljön.

Kontakt

Rektor

Berit Hammarström
Tfn 0271-572 24
E-post berit.hammarstrom@ovanaker.se

Postadress

Ovanåkers kommun
Knåda skola
828 80 Edsbyn

Besöksadress

Skolvägen 41
828 94 Edsbyn

Senast uppdaterad