Kvalitet och utveckling

För att förtydliga målen i läroplanen för grundskolan (lgr 11) och för att ha en bra beredskap för olika händelser i verksamheten ställs krav på att skolorna ska skriva olika handlingsplaner. Här kan du läsa några av Celsiusskolans handlingsplaner.

Senast uppdaterad