Nationella prov

Nationella prov utförs i årskurs 9. Under hösten kommer de muntliga delarna i svenska, svenska som andra språk, engelska och matematik att utföras och de skriftliga proven sker under våren.

De ämnen man skriver proven i är: matematik, svenska och engelska. Ett av no-ämnena som fysik, kemi eller biologi och ett av so-ämnena som geografi, historia, samhällskunskap eller religion ingår också.

Senast uppdaterad