Kontakt

EU-projekt: ”Freshwater Crisis”

”Freshwater Crisis” är ett EU-projekt i programmet Erasmus+. I projektet samarbetar vi med skolor i Tyskland, Tjeckien, Bulgarien, Rumänien och Turkiet. Projekttiden är 2017-2019. Projektet handlar om vatten, närmare bestämt sötvatten.

Något om projektets mål

  • Utveckla elevernas kreativitet och språkfärdigheter.
  • Utveckla förtrogenheten med internet som ett arbets- och kommunikationsredskap.
  • Manifestera den europeiska tanken om samarbete och förståelse mellan individer, länder och kulturer.

Göra våra elever medvetna om att:

  • vatten är grunden till allt liv på jorden. Utan vatten – inget liv.
  • sötvatten är en bristvara på många håll på jorden.
  • ökande brist på sötvatten riskerar att skapa allvarliga konflikter.

Aktiviteter som genomförs i projektet är på olika nivåer och berör de flesta skolämnena. Aktiviteterna har vatten som en gemensam nämnare. Projektets hemsida är under uppbyggnad, www.freshwatercrisisproject.eu En slutprodukt från projektet kommer att vara en handling; ”Teaching in Europe: Freshwater Crisis – Raising the awareness of the meaning of freshwater”.

Kontakt

Lärare

Margareta Davidsson
Tfn 0271-572 37
Mobil 073-624 41 14

Senast uppdaterad