Kontakt
Rotebergs skola

Rotebergs skola

Rotebergs skola ligger ca 4 km norr om Edsbyn. Skolan är en F-6 skola och har 139 elever. På skolan finns ett fritidshem.

Tider för Rotebergs skola

Tider för Rotebergs skola

Veckodag

Tider

Måndag

08.05–14.00

Tisdag

08.05- 14,20

Onsdag

årskurs F-2 08.05–12.00

Årskurs 3-6: 08.05- 14.00

Torsdag

08.05-14.20

Fredag

08.05–12.00

Lösningsinriktad pedagogik

Skolan arbetar efter den lösningsinriktade pedagogiken. Det är ett förhållningssätt som genomsyras av en tilltro till individens egna resurser och kompetenser och ett respektfullt bemötande. Att fokusera på det som fungerar och ge positiv återkoppling är två viktiga delar. Istället för att fastna i problem försöker vi se lösningar och möjligheter. Det gör stor skillnad när vi lyfter fram det som fungerar och tänker runt möjligheter, framgångar och styrkor istället för problem, svårigheter och brister. Det skapar en positiv stämning och ger arbetsglädje. Vi är alla unika och lär på olika sätt. Att vara medveten om det ökar också toleransen för olikhet och att olikhet är en tillgång.

Skolan ska vara rolig, intressant och variationsrik

Skolan har ett stort ansvar att skapa en miljö där varje barn har möjlighet att utveckla sina förmågor och där barns nyfikenhet och intresse för att lära stimuleras. Vi arbetar för att eleverna ska få en god självkänsla och goda kunskaper i alla ämnen. Skolan arbetar med Reading to Learn metoden som ger goda grunder i läs- och skrivutveckling för alla. Att ha en god läs- och skrivförmåga har betydelse i alla ämnen.

Eleverna får vara delaktiga både när det gäller miljö och lärande. Vi har fadderverksamhet där äldre elever tar hand om yngre elever.

Information om skolans kvalitet och resultat på Skolverkets skolstatistik. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Värdegrund

  • Alla är lika viktiga och alla har samma värde
  • Olikheter istället för likheter
  • Det finns inga givna tak
  • Lärande och utveckling sker i möte med andra
  • Alla elever måste få utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar

Kontakt

Rektor

Berit Hammarström
Tfn 0271-572 24
E-post berit.hammarstrom@ovanaker.se

Sjuk/friskanmälan

Görs via skola.admentum.se (eller appen)

Postadress

Ovanåkers kommun
Rotebergs skola
828 80 Edsbyn

Besöksadress

Rotebergsvägen 130
828 34 Edsbyn
Tfn 0271-572 37

Skolsköterska

Carina Asp
Tfn 0271-571 14
E-post carina.asp@ovanaker.se

Senast uppdaterad