Kontakt

Trivselregler på Rotebergs skola

Skolan har valt ledorden Visa vänlighet och Ta ansvar.

På Rotebergs skola förväntas att Du som elev visar vänlighet och tar ansvar för ditt lärande samt bidrar till en god arbetsmiljö för alla.

  • Vi ska vara snälla, bry sig om andra, hjälpa varandra och visa hänsyn.
  • Vi ska vara rädd om vår skola och hjälpas åt med ordning och reda.
  • Vi talar med ett vårdat språk.
  • Mobiltelefoner hålls avstängda under hela skoldagen.
  • Vi ska ha studiero i klasserna.
  • Ingen mobbning eller kränkande behandling får förekomma.
  • Ingen får lämna skolgården utan att fråga.
  • Ingen får vara bakom skolan.

Varje klasslärare går igenom vilket område som eleverna ska räkna som skolgård så att de vet var gränserna är.
Trivselreglerna tas upp i början av varje termin.
De utvärderas varje läsår i klassråd, elevråd och med skolans personal. Samtal förs om vad de i praktiken betyder i klassrummet, på skolgården, i matsalen, i gympan, på skolbussen mm. Ledorden har illustrerats i bilder som satts upp på olika ställen på skolan.

Samhällets lagar och förordningar gäller i skolan. De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att De tar ett allt större ansvar allt eftersom för det egna arbetet och för skolmiljön.

Rektor
Chris Sommar

Kontakt

Rektor

Berit Hammarström
Tfn 0271-572 24
E-post berit.hammarstrom@ovanaker.se

Postadress

Ovanåkers kommun
Knåda skola
828 80 Edsbyn

Besöksadress

Skolvägen 41
828 94 Edsbyn

Senast uppdaterad