Kontakt

Fritidshem

Vi har ett fritidshem för barn i åldrarna 6-12 år.

Syfte

"Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och erfarenheter och ge en meningsfull fritid och social gemenskap.

Utbildningen ska ta hänsyn till elevernas behov, intressen och erfarenheter och ska även anpassas efter deras olika förutsättningar.

Eleverna ska få möjlighet att träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Lek, rörelse och skapande aktiviteter är viktigt." (Källa: Skolverket)

Information

Fritids har öppet från kl. 6.00 - 18.00.

Frukost äter vi kl. 7.30 och sedan går vi ut på rast innan skolan börjar. När barnen slutar skolan kommer de till oss på fritids.

Vi har återkommande aktiviteter som friidrottsdag, gångpolare, innebandyturnering, vasaloppet, cykelutflykt, fritidshemmensdag och brännbollsturnering.

Kontakt

Mobil 073-4603091

Tfn 0271-572 76

Mobil 073-4603090

Mobil 073-2706901

Senast uppdaterad