Protokoll från föräldrarådet 20-02-25

Närvaro:
F - Elin Englund
1 - Per Baggström
2 - Annika Persson
2 - Evelina Mattsson
3A - Sofia Axelsson (5)
3B - Andrea Norgren
3B - Ellinor Persson
Ola och Binge

 • Föregående protokoll lästes upp.
 • Rektorsorganisationen – Vi berättade att det inte kommer att bli någon
  ny rektor på Lillbo under våren utan Binge och Ola fortsätter som Tf.
  rektor och biträdande rektor på båda skolorna.
 • Skolans organisation och tankar inför hösten: Med anledning av
  omorganisationen i år 1, 4 och 5 togs tankar om höstens organisation
  upp. Vi väljer dock att återkomma med den informationen, eftersom det
  är på planeringsstadiet än.
 • Elevkollen – Vi gick igenom resultat och jämförde de tre senaste
  månaderna. Bra siffror, men som alltid finns utvecklingsområden.
 • Aktuellt i bygget - Uppföljning av flytten. Alla närvarande har bara
  positivt att säga om flytten både för fritids och för skola.
 • Elevråd / Matråd 2 elever freån år 4 kommer att delta i ett matråd
  tillsammans med Ola och 7-9. Där kommer de bland annat att få tycka till
  om möbleringen i nya matsalen.
 • Admentum
  Utskick och kommunikation kommer att göras mer och mer i Admentum
  bara. Vi kommer att erbjuda lite Admentumsupport under Öppet hus.
  Mötets uppfattning om Admentum är att det fungerar bra.
 • Skolavslutning torsdag morgon den 11/6 på hembygdsgården. Tid
  återkommer vi med då vi ska samordna med 7-9.
 • Övriga frågor: Rutin för kontakt med hemmet när det händer elever
  något, oavsett om det är kränkning eller skada. Viktigt att vi ringer hem,
  alternativt meddelar via sms/Admentum beroende på händelsens art.

/ Binge & Ola

Senast uppdaterad