Bornholmsmodellen

I förskoleklassen arbetar vi med Bornholmsmodellen.

En rad forskningsresultat har visat på ett starkt samband mellan fonologisk medvetenhet och barns förmåga att förstå den alfabetiska principen och utveckla en god läsförmåga.

Språklig medvetenhet är en viktig förutsättning för god läsutveckling. Vi använder oss av Bornholmsmodellen och språklekar vid flera tillfällen i veckan för att barnen ska klara läs och skrivinlärningen i skolan ännu bättre.

1. Lyssna på ljud

Dessa språklekar riktar in sig på att barnen lyssnar på olika slags ljud, ljud i allmänhet. Vilka olika ljud hör vi inne och ute? Hur låter en sax, en nyckelknippa, lekande barn osv. Lekarna syftar också till att barnet ska bli bra på att koncentrera sig på en uppgift.

2. Ord och meningar

Dessa språklekar syftar till att barnen får upptäcka och förstå vad meningar är samt att meningar kan delas upp i ord. Barnen ska få insikt i att ord både har ett innehåll och en form. Hur ordet låter blir mer centralt än ordets betydelse.

3. Första och sista ljudet

Här läggs tyngdpunkten på hur ord låter i början och slutet. Nu öppnas dörren till fonemens(bokstävernas ljud) värld.

4. Fonemens värld, analys och syntes

I dessa lekar får barnen analysera ordens fonemiska uppbyggnad. De får också ljuda samman fonem(bokstavens ljud) till ord.

5. Bokstävernas värld — på väg mot riktig läsning

Nu görs barnen mer uppmärksamma på att fonemen(ljuden) representeras av bokstäver. Vidare lär barnen sig att utnyttja bokstävernas ljud när man identifierar skrivna ord

Senast uppdaterad