Kontakt

Uppsägning av plats

Här kan du läsa om hur du går till väga för att säga upp din plats i förskolan eller fritidshem.

Från förälder

För att säga upp din plats ska du fylla i och skicka in uppsägningsblankettenPDF till barn- och utbildningskontoret senast en månad innan barnet ska sluta. Du kan också säga upp platsen genom att kontakta barnomsorgshandläggare Veronica Blomberg på e-post veronica.blomberg@ovanaker.se. Avgift debiteras 30 dagar efter att uppsägning kommit in till Ovanåkers kommun.

Skolbarn får behålla platsen på fritidshem t o m vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Om förälder säger upp barnets plats under sommaren (maj-augusti), men återkommer till samma plats före den 15 september samma år debiteras avgift retroaktivt för hela sommaren. Om barnet däremot slutar på förskola/pedagogisk omsorg och börjar på fritidshem kan platsen sägas upp och avgift behöver inte betalas under sommaruppehållet (se nedan).

Från Ovanåkers kommun

Kommunen har rätt att avstänga barn från plats om avgift, trots påminnelser, inte betalas. Återinträde beviljas inte förrän skulden är betald.

Övergång till fritidshem när barnet börjar förskoleklass

I början av det år barnet fyller sex år får föräldrarna ett brev med information om förskoleklass. Önskas fritidshemsplats ansöks det om via ansökningsblankettPDF som skickas med post till barnomomsorgshandläggare, Veronica Blomberg. Plats på fritidshem erbjuds fr.o.m 1 augusti.

Om uppehåll görs under sommaren och föräldern inte vill betala någon avgift, så måste platsen på förskola/pedagogisk omsorg sägas upp. Uppsägningstiden är en månad. Har föräldern däremot behov av platsen under hela sommaren så betalas fritidshemsavgift fr.o.m 1 augusti.

Kontakt

Barnomsorgshandläggare

Veronica Blomberg
Tfn 0271-570 20
E-post: veronica.blomberg@ovanaker.se

Telefontid

Måndag - tisdag kl. 13.00 - 16.00
Onsdag - torsdag kl. 08.00 - 12.00

Besökstiden utgår i samband med ökad smittorisk av covid -19

Senast uppdaterad