Kontakt

Enskild verksamhet

Med enskild verksamhet menas förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg som har en annan huvudman än kommunen. För att bedriva enskild/privat verksamhet krävs godkännande av Ovanåkers kommun.

Ansökan om att bedriva enskild verksamhet

För att yrkesmässigt få bedriva enskild förskola, annan pedagogisk omsorg samt fritidshem ska verksamheten godkännas. Godkännande ska beviljas av den kommun där verksamheten bedrivs och endast om verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet samt säkerhet. Ändras en verksamhet helt eller väsentligt eller flyttas måste nytt godkännande sökas.

Ovanåkers kommun beslutar, efter ansökan från huvudmannen, om ersättning till enskild verksamhet. Ersättningen baseras på hur mycket en kommunal plats kostar.

Via länken nedan hittar du riktlinjer för att starta och driva enskild verksamhet samt ansökningsblankett.

Verksamhet som är godkänd av Ovanåkers kommun

Fria förskolan Framtiden - är en ekonomisk förening som ägs av tre församlingar, Salemkyrkan och Pingstkyrkan i Edsbyn samt Centrumkyrkan i Alfta. En styrelse med två representanter från respektive församling ansvarar för verksamhet och ekonomi.

Pedagogisk inriktning
Förskolan ska vara en trygg, rolig och lärorik miljö att vistas i. Genom de olika profilerna vill förskolorna berika barnens utveckling och inlärning.

I fria förskolan Framtiden ingår tre förskolor, Noten och Sparven i Edsbyn samt Sunnanäng i Alfta. Förskolorna har följande inriktningar:

  • Musik på Noten
  • Rörelse på Sparven
  • Sång och drama på Sunnanäng

Har du frågor om verksamheten, kontakta Erika Thalén, tfn 0271-224 00.

Mer information om Fria förskolan Framtiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vart vänder jag mig om jag har klagomål?

I första hand vänder du dig till förskolechefen på ditt barn förskola. Som förälder kan du även gå vidare med ditt klagomål till Ovanåkers kommun.

Ovanåkers kommun utövar tillsyn över de förskolor som kommunen har godkänt, vilket bland annat innebär att kommunen har rätt att inspektera och hämta in upplysningar samt ta del av handlingar som behövs för tillsynen.

Kontakt

Barnomsorgshandläggare

Tfn 0271-570 20
E-post: barnomsorg@ovanaker.se

Senast uppdaterad