Kontakt

Omsorg på obekväm arbetstid

Ovanåkers kommun erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid på Öjestugans
förskola för barn mellan 1-5 år. Med obekväm tid menar vi de tider då övriga
förskolor är stängda, tidig morgon mellan kl. 05:00 – 06:00 och sen kväll
mellan kl. 18:00 – 22:00.

Obekväm tid gäller enbart måndag – fredag under helgfri vardag. Det finns ingen möjlighet att få omsorg på helger, aftnar och röda dagar. Omsorg på obekväm tid är ingen lagstadgad rättighet utan prövas i varje enskilt fall.

Här ansöker du om plats på förskola/fritidshem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rätt att söka plats på obekväm tid

För att få plats måste ditt barn vara folkbokfört i Ovanåkers kommun.

Verksamheten är till för vårdnadshavare med ordinarie arbetstider förlagd till tidig morgon och/eller sen kväll. Arbetstidens förläggning ska styrkas med intyg/schema från arbetsgivaren. Barn- och utbildningsförvaltningen har rätt att vid behov kontrollera förhållandena hos arbetsgivaren.

Behovet ska vara regelbundet och återkommande, minst två tillfällen per månad. Vårdnadshavaren ska även ha provat möjligheten att ändra sina arbetstider. Vid bedömning tas även hänsyn till sammanboende som inte är vårdnadshavare.

Köregler för omsorg på obekväm tid

Ansökan görs på en särskild blankett, där du även bekräftar att det inte är möjligt att anordna omsorgen på egen hand. Till ansökan bifogar du ett arbetsschema/intyg från din arbetsgivare som styrker dina behov.

Vi erbjuder plats i följande turordning:

  1. Syskonförtur:
    Syskon till barn som redan har en placering på obekväm arbetstid på
    förskolan går före i kön.
  2. Kötid:
    Barn som stått längst tid i kö erbjuds plats först.

Placering garanteras inte inom fyramånadersgränsen.

Vistelsetider

Barnets schema styrs av vårdnadshavarnas arbetstider, vilket innebär att barnet är ledigt när vårdnadshavaren är ledig. En individuell behovsprövning görs utifrån din ansökan.

Schema för barnets vistelse ligger till grund för personalens arbetsschema och lämnas därför 1 månad i förväg. Ändringar av schema under pågående månad kan endast göras om verksamhetens planering tillåter det. Arbetstidsändring ska styrkas med intyg från arbetsgivaren.

Barn kan lämnas tidigast kl. 05:00 och hämtas senast kl. 22:00.

All ledighet ska meddelas till förskolan omgående så snart det blir känt.

Vid sjukdom

Om barnet insjuknar på förskolan kontaktas vårdnadshavaren, som hämtar sitt barn så snart som möjligt. Inga sjuka barn vårdas på förskolan.

Om en vårdnadshavare är sjuk får barnet inte vistas på förskolan under obekväm tid.

Övrigt

Du har en månads uppsägningstid för barnomsorg på obekväm tid.

Plats på obekväm tid som inte nyttjas, kan efter två månader sägas upp från kommunens sida. Särskild prövning görs av rektor.

Verksamhetsutveckling sker fyra dagar per år. Dessa dagar erbjuder kommunen ingen verksamhet.

Kontakt

Barnomsorgshandläggare

Tfn 0271-570 20
E-post: barnomsorg@ovanaker.se

Senast uppdaterad