Kontakt

Regler vid arbetslöshet

Barn vars förälder är arbetslös har rätt till en plats i förskolan eller fritidshem. Hur många timmar i veckan beror på hur många år barnet är.

  • Barn mellan 1-5 år med plats på förskola har rätt till 15 timmar/vecka.
  • Skolbarn mellan 6-12 år med plats på fritidshem har rätt till 5 timmar/vecka hela året.

Tiden ska planeras så att barnet får en kontinuitet i sin vistelse och att tiden är anpassad till verksamheten. Vilka tider barnet får vara i verksamheten bestäms av personalen i samråd med förälder. Tid som inte är utnyttjad vid t.ex. sjukdom, helgdag under veckan m.m. kan inte bytas mot ny tid.

Vid tillfälligt behov av mer tid än 15 timmar kan en schemaändring göras för t.ex. fyra veckor där snittiden blir 15 timmar (exempelvis mer timmar en vecka, mindre de andra tre veckorna).

Kontakt

Barnomsorgshandläggare

Tfn 0271-570 20
E-post: barnomsorg@ovanaker.se


Senast uppdaterad