Kontakt

Inskolning

Under inskolningstiden, som beräknas till två veckor, ska förälder ha möjlighet att vara med barnet i verksamheten.

De första dagarna är vistelsen endast korta stunder, som efterhand förlängs. Inskolningarna anpassas efter barnet, vissa barn behöver endast några dagar för att känna sig trygg i verksamheten och andra kan behöva lång tid.

Kontakt

Bäckstugans förskola

Tfn 0271-572 16
E-post backstuganforskola@utb.ovanaker.se

Rektor

Magnus Elfving
Tfn 0271-572 11
E-post magnus.elfving@ovanaker.se

Besöksadress

Nyrénsvägen 33
828 30 Edsbyn

Senast uppdaterad