Kontakt

Inskolning

Under inskolningstiden, som beräknas till två veckor, ska förälder ha möjlighet att vara med barnet i verksamheten. De första dagarna är vistelsen endast korta stunder, som efterhand förlängs.


Kontakt

Bäckstugans förskola

Tfn 0271-572 16
E-post backstugansforskola@ovanaker.se

Rektor

Magnus Elfving
Tfn 0271-572 11
E-post magnus.elfving@ovanaker.se

Besöksadress

Olof Johanssons väg 10 B
828 33 Edsbyn

Senast uppdaterad