Kontakt

Bäckstugans förskola

Bäckstugans förskola är en enavdelningsförskola belägen i centrala Edsbyn på Backaområdet.

Förskolan ligger nära Bäckområdet vilket inbjuder till utomhuspedagogik, friluftsaktiviteter och lek i varierande biotoper. På gångavstånd finns skog, sport- och simhall samt bibliotek. Vi har också en stor utegård som inbjuder till lek.

Bäckstugan arbetar med estetik som inriktning, detta innebär att vi har extra fokus på skapande, sång, musik, dans, drama, rytmik och rörelse. Med hjälp av dessa verktyg får vi på ett roligt och lustfyllt sätt in alla läroplansmål för förskolan.

Vi vill skapa möjligheter och förutsättningar för att utveckla barnens lust att lära samt utveckla självkänsla och tillit till sin egen förmåga genom det estetiska arbetet. Vi uppmuntrar barnen till att våga prova nya saker, och ger möjlighet för barnen att utveckla sin fantasi och kreativitet.

Grundfakta

17 platser, 3 årsarbetare.

Kontakt

Bäckstugans förskola

Tfn 0271-572 16
E-post backstugansforskola@ovanaker.se

Rektor

Magnus Elfving
Tfn 0271-572 11
E-post magnus.elfving@ovanaker.se

Besöksadress

Olof Johanssons väg 10 B
828 33 Edsbyn

Senast uppdaterad