Kontakt

Bäckstugans förskola

Bäckstugans förskola är en enavdelningsförskola belägen på Lillboområdet. Vi har plats för 22 barn i åldrarna 1-5 år.

Bäckstugan flyttade från sin gamla lokal på Backa och öppnade upp i sina nya lokaler på Lillbo under januari 2022. Förskolan ligger intill Sörgårdens förskola. Här jobbar Vanja, Alina, Sofie och Anna-Karin.

I vårt arbete utgår vi från förskolans läroplan (Lpfö-18). Aktiviteterna planeras och anpassas utifrån barnens behov och intressen och leken är en central och betydelsefull del i undervisningen. Med en god miljö som inspirerar till lek och rörelse samt närhet till naturen och ges barnen rikliga förutsättningar att utveckla sin motorik och rörelseförmåga såväl som samspel och kommunikation.

Just nu lägger vi extra fokus på språkutvecklande aktiviteter. Vi arbetar utifrån ett material som heter "Fonomix". Det lär barnen på ett lekfullt sätt att uppfatta och känna igen de olika språkljuden, lära deras koppling till bokstäverna, kunna analysera ljudens inbördes ordning i orden, med mera. Detta underlättar för barnen när de ska börja att läsa och skriva.

Grundfakta

22 platser, 3 årsarbetare.

Kontakt

Bäckstugans förskola

Tfn 0271-572 16
E-post backstuganforskola@utb.ovanaker.se

Rektor

Magnus Elfving
Tfn 0271-572 11
E-post magnus.elfving@ovanaker.se

Besöksadress

Nyrénsvägen 33
828 30 Edsbyn

Senast uppdaterad