Kontakt

Föräldraledig

Förskolebarn (1-5 år) vars förälder blir föräldraledig med yngre syskon, får behålla platsen med 15 timmar/vecka. Den begränsade tiden träder ikraft senast en månad efter syskonets födelse.

Tiden ska planeras så att barnet får en kontinuitet i sin vistelse och är anpassad till verksamheten. Vilka tider barnet får vara i verksamheten bestäms av personalen i samråd med förälder. Tid som inte utnyttjas (exempelvis vid sjukdom, helgdag under veckan m.m.) kan inte bytas mot ny tid.

Vid tillfälligt behov av mer tid än 15 timmar kan en schemaändring göras för t.ex. fyra veckor där snittiden blir 15 timmar (ex. mer timmar en vecka, mindre dom andra tre veckorna).

Fritidshem erbjuds inte vid föräldraledighet. Skolbarn (6-12 år) som har plats på fritidshem får behålla platsen i en månad efter syskonets födelse.

Kontakt

Barnomsorgshandläggare

Tfn 0271-570 20
E-post: barnomsorg@ovanaker.se


Senast uppdaterad