Kontakt

Ansökan om plats på förskola eller fritidshem

Här kan du läsa om hur du ansöker om förskole- eller fritidshemsplats och vad vi tar hänsyn till när vi beslutar om vart ditt barn placeras.

Ansökan

Du ansöker om plats via vår e-tjänst Förskola/fritidshem - ansökan om plats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För att du ska garanteras en plats behöver vi få din ansökan senast fyra månader innan den dag barnet ska börja. Men vi tar gärna emot den tidigare än så. Ditt barn måste ha fyllt 1 år innan placeringen påbörjas.

Ansökan om plats i enskild förskola (privat regi)

Om du som förälder vill välja en enskild förskola till ditt barn, kontakta då Fria förskolan Framtiden direkt för att ställa barnet i deras barnomsorgskö. Frågor som gäller anmälan, köförfarande m.m. besvaras av Fria förskolan Framtiden.

Placering

Vid placering tar vi hänsyn till ködatum, barnets ålder samt önskemål om plats. En jämn åldersfördelning eftersträvas i barngrupperna därför kanske inte önskemålen alltid kan tillgodoses.
Ett placeringserbjudande skickas ut till barnets vårdnadshavare senast 1 månad innan önskad inskolning.
Barn som erbjuds annan placering än den föräldern i första hand önskat, kan på egen begäran ställa barnet omplaceringkö till önskad verksamhet tidigast den dag barnet har påbörjat sin inskolning.
Under inskolningen ska föräldern ha möjlighet att vara med barnet i verksamheten.

Förtur

Syskonförtur

Vi eftersträvar att syskon placeras på samma förskola eller fritidshem.
Syskonförturen omfattar barn boende i samma hushåll.

Särskilda skäl

Barn i behov av särskilt stöd får plats så fort det är möjligt.

Kontakt

Barnomsorgshandläggare

Tfn 0271-570 20
E-post: barnomsorg@ovanaker.se

Senast uppdaterad