Kontakt

Inskolning

Vi har fem dagars inskolning på förskolan. Målet med inskolningen är att pedagogerna har skapat en positiv relation till barnet och fått barnets förtroende. Målet är också att du som förälder ska känna dig väl mottagen och trivas.

Första dagen är ett besök mellan ca kl 9.30-10.30.

Resten av veckan är ni här mellan kl 9.00-ca kl 14.00
Då är en förälder med hela tiden och sköter om sitt barn. Vi pedagoger finns runt omkring och får lära känna barnet i lugn och ro. I slutet av veckan kan föräldern gå ifrån korta stunder i samråd med personal.

Vi upplever det som att barnet blir väldigt tryggt i vår miljö då det tillbringar många timmar med en förälder här och får utforska allt i sin egen takt. Dessutom får föräldern en bra inblick i hur en dag på förskolan ser ut och lära känna oss pedagoger bättre.

Kontakt

Rotebergs förskola

Tfn 0271-573 46
Mobil 076-803 22 26
E-post rotebergforskola@utb.ovanaker.se

Rektor

Magnus Elfving
Tfn 0271-572 11
E-post magnus.elfving@ovanaker.se

Besöksadress

Rotebergsvägen 130 B
828 34 Edsbyn

Senast uppdaterad