Kontakt

Allmän förskola

Allmän förskola innebär att alla barn erbjuds plats i förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år.

Benämningen "allmän" syftar till tillgängligheten - förskolan ska vara avgiftsfri och tillgänglig för alla. Allmän förskola anordnas inte i särskilda grupper, utan ingår i förskolans ordinarie verksamhet. Den ska erbjuda alla barn en pedagogisk stimulans och gruppgemenskap och därmed förbättra barnets möjlighet till lärande och en positiv utveckling.

Kommunen är skyldig att tillhandahålla plats i allmän förskola och därför behöver ingen köanmälan göras. Brev med erbjudande om plats skickas ut till vårdnadshavarna. Det är därefter vårdnadshavarna som avgör om barnet ska delta. Kommunen är inte skyldig att anordna skjuts till och från förskolan.

I vår kommun erbjuds alla 3-5-åringar plats i förskola 15 timmar/vecka med uppehåll under skolans samtliga lovdagar samt sommarlov.

Avgiftsfri allmän förskola upphör i och med skolans vårtermins slut det år barnet fyller 6 år, placeringen kvarstår dock och debiteras avgift för tills dess att uppsägning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. inkommer till barnomsorgshandläggare och 30 dagar därefter.

Barn som redan har plats i förskola deltar automatiskt i allmän förskola. Tid utöver 15 timmar/vecka debiteras enligt reducerad taxa.

Tid som inte är utnyttjad vid t ex sjukdom, helgdagar under veckan m.m, kan inte bytas mot ny tid.

Kontakt

Barnomsorgshandläggare

Isabel Berggren
Tfn 0271-570 20
E-post: barnomsorg@ovanaker.se


Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.