Kontakt

Allmän förskola

Allmän förskola innebär att alla barn erbjuds plats i förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år.

Benämningen "allmän" syftar till tillgängligheten - förskolan ska vara avgiftsfri och tillgänglig för alla. Allmän förskola anordnas inte i särskilda grupper, utan ingår i förskolans ordinarie verksamhet. Den ska erbjuda alla barn en pedagogisk stimulans och gruppgemenskap och därmed förbättra barnets möjlighet till lärande och en positiv utveckling.

I vår kommun erbjuds alla 3-5-åringar gratis plats i förskola 15 timmar/vecka med uppehåll under skolans samtliga lovdagar samt sommarlov.

Avgiftsfri allmän förskola upphör i och med skolans vårtermins slut det år barnet fyller 6 år, placeringen kvarstår dock och debiteras avgift för tills dess att uppsägning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. inkommer till barnomsorgshandläggare och 30 dagar därefter.

Barn som redan har plats i förskola deltar automatiskt i allmän förskola. Tid utöver 15 timmar/vecka debiteras enligt reducerad taxa.

Tid som inte är utnyttjad vid t ex sjukdom, helgdagar under veckan m.m, kan inte bytas mot ny tid.

Kontakt

Barnomsorgshandläggare

Tfn 0271-570 20
E-post: barnomsorg@ovanaker.se


Senast uppdaterad