Kontakt

Fritidshem

Fritidshem erbjuds barn i åldrarna 6-12 år. Verksamheten drivs i anpassade lokaler i skolan och är integrerade med skolans verksamhet.

Vi har sammanlagt nio fritidshem varav fem ligger i Alfta-området och fyra i Edsby-området.

Frukost- och fritidsklubb

Information om frukost- och fritidsklubb, lovfritidsplats m.m. hittar du på sidan

Kontakt

Barnomsorgshandläggare

Tfn 0271-570 20
E-post: barnomsorg@ovanaker.se

Senast uppdaterad