Kontakt

Skogsbackens förskola

Skogsbackens förskola är en nybyggd förskola med 6 avdelningar belägen på Ungmansområdet i Alfta.

Vårt arbete utgår från förskolans läroplan med vikt vid att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolans väl planerade lokaler samt det centrala läget med gångavstånd till simhall och bibliotek, erbjuder barnen aktiviteter i olika sammanhang under sin vistelse i förskolan. Med närheten till naturen och förskolans gård med dess stora ytor ges barnen rikliga förutsättningar att utveckla motorik och rörelseförmåga. Med ett temainriktat arbetssätt planeras och anpassas undervisningen utifrån barnens behov och intressen.

Vi erbjuder en mångfald av aktiviteter som ger barnen möjlighet att med alla sina sinnen utforska, uppleva och upptäcka sin omvärld. Lek, fantasi och skapande är en central och betydelsefull del i undervisningen och Vi lägger stort fokus på värdegrundsarbete samt på språk och kommunikation. Genom att vara tillåtande, bekräftande och engagerade främjar vi barnens delaktighet och stimulerar barnens intressen och nyfikenhet.

Hos oss blir alla barn sedda och vi arbetar för att barnen ska känna glädje, gemenskap och delaktighet.

Välkommen att kontakta oss för ett besök!

Kontakt

Tallen

Telfon: 0271-574 10
Mobil: 073-270 68 98

Granen
Telefon: 0271-574 11
Mobil: 073-067 13 94

Enen
Telefon: 0271-574 14
Mobil: 072-213 93 23

Eken
Telefon: 0271-577 33
Mobil: 070-224 53 97

Aspen
Telefon: 0271-573 34
Mobil: 070-600 11 96

Björken
Telefon: 0271-573 35
Mobil: 070-600 72 93

E-post

skogsbackenforskola@utb.ovanaker.se

Rektor

Irina Eng
Tfn 0271-574 05
E-post irina.eng@ovanaker.se

Besöksadress

Annikasbacken 7 A-D
822 30 Alfta

Senast uppdaterad