Kontakt

Stenabro förskola

Stenabro är en förskola med fyra avdelningar som ligger i centrala Edsbyn.

bild över hela stenabro förskola

Stenabro ligger i anslutning till frilufsområdet Bäck som vi använder i vår verksamhet. Förskolan är byggd utifrån miljövänliga materialval och energikällor. Vi försöker att aktivt arbeta för att miljövänliga alternativ ska genomsyra verksamheten, i t.ex. leksaker, möbler o material.

Vi har en stor och fin gård som är ritad av en landskapsarkitekt och inbjuder till lek och rörelse. Gården är anpassad med en del för de yngre barnen och en del för de äldre barnen.

Viktigt hos oss är att alla barn ska känna sig trygga och sedda. Vi arbetar utifrån läroplanens olika mål där leken är viktig och får där stort utrymme hos oss. Även andra områden som t.ex. språk, matematik, jämställdhet och allas lika värde arbetar vi kontinuerligt med.

Välkomna att kontakta oss för ett besök!

Varför har förskolan fått namnet Stenabro?

Platsen har varit ett skoglöst landskap med stora myrar, små tegar (del av åker eller äng) samt en bäck som rann ut i ån Voxnan. Det utloppet kallades "Stenabro". Området var först använt av fiskeintresserade eftersom det fanns gott om gädda och mängder av ryssjor sattes därför ut varje år. När solen och värmen kom så drogs även ortens unga dit för att bada.

Så gott som varje år drabbades större delen av området av vårflodens översvämmningar. Marken var svår att bruka, möjligen användbar till bete för kreaturen vissa tider. Det stora värdet för odlingen fanns i och med att myrjord i stora mängder hämtades hem till gården. Detta började för århundraden sedan och mängder av gropar vittnar om detta. Marken blev under 1800-talet skiftad mellan 28 ägare, som ägde egna (då värdefulla) myrtag. Arbetet med att köra "myra" gjorde bönder och drängar under jul och nyår.

I början av 1930-talet började arbetet med att valla in hela det stora området. 1934 var hela anläggningen klar.

Grundfakta

72 platser
13 årsarbetare

Kontakt

Stenabro förskola

Olof Johanssons väg 33
828 33 Edsbyn
E-post stenabroforskola@utb.ovanaker.se

Gräset

Tfn. 0271-574 76
Mobil 073-041 02 60

Bäcken

Tfn. 0271-574 77
Mobil 073-038 44 04

Elden

Tfn. 0271-574 78
Mobil 073-037 03 19

Solen

Tfn. 0271-574 79
Mobil 073-036 01 12

Kök

Tfn 0271-574 71
Mobil 073-069 89 71

Rektor

Marie Eriksson
Tfn. 0271-572 43
E-post marie.eriksson@ovanaker.se

Senast uppdaterad