Kontakt

Här publiceras akut information kring skolskjutsar

Det finns ingen akut information just nu.

Färdbevisen

Alla som ansökt och beviljats skolskjuts ska nu fått sitt färdbevis. Beviljad skolskjuts gäller enbart på upphandlad skolbuss ( ej X-trafik) mellan skola och hemmet vilket också står i beslutet man får.

För att få åka i mån av plats räcker det med just nu att skicka önskemålet till skolskjuts@ovanaker.se.

De som tidigare anmält önskemål om att åka i mån av plats ska senast ha fått sina färdbevis under denna vecka.

Om någon saknar ett färdbevis, hör av er till skolskjutshandläggaren.

**********************************************************************************

Alla elever som ser ett behov av skolskjuts ska göra en ansökan. Detta görs främst via kommunens e-tjänst.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan för läsåret 23/24 ska ha kommit in till skolskjutshandläggare senast den 31 maj för att vara garanterad ett beslut innan skolstart.

Vid växelvis boende gör respektive vårdnadshavare en ansökan från sin egna adress.

Som regel fattas därefter ett beslut stadievis (om ansökan beviljas), dvs om avstånds-och grundkriterier uppfylls, kan ett beslut komma att gälla för hela stadietiden exempelvis under åk 1-3. Därefter lämnas en ny ansökan in om behovet kvarstår eller om förändringar sker under beslutsperioden.
För de elever som har behov av anpassad skolskjuts med taxi, gäller beslut som regel läsårsvis och därefter ska en ny ansökan lämnas.

Avstånd

Grundkriterier gällande avståndet mellan hemmet och kommunen anvisad skola är
minst:
• 2 km för elev i förskoleklass
• 3 km för elev i årskurs 1-3
• 4 km för elev i årskurs 4-9

Anslutningsskjuts beviljas om avståndet mellan hemmet och anvisad på- och avstigningsplats överstiger:
• 2 km för elever i förskoleklass-årskurs 3
• 3 km för elever i årskurs 4-6
• 4 km för elever i årskurs 7-9

Uppmätning av avstånd mellan elevens folkbokföringsadress och anvisad skola sker med
geografiskt informationssystem (GIS). Till grund för beräkningen av avståndet mellan bostad
och skola ligger de bil-, gång- och cykelvägar som normalt sett är framkomliga under året och
som ger den kortaste färdvägen.

Kontakt

Skolskjutshandläggare

Tfn 0271-57065
E-post skolskjuts@ovanaker.se

Senast uppdaterad