Kontakt

Här publiceras akut information kring skolskjutsar

Det finns ingen akut information just nu.

Alla elever som ser ett behov av skolskjuts ska göra en ansökan. Detta görs främst via kommunens e-tjänst.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan för läsåret 23/24 ska ha kommit in till skolskjutshandläggare senast den 31 maj för att vara garanterad ett beslut innan skolstart. Vid ansökan under pågående läsår är handläggningstiden 1-6 veckor.

Vid växelvis boende gör respektive vårdnadshavare en ansökan från sin egna adress.

Som regel fattas därefter ett beslut stadievis (om ansökan beviljas), dvs om avstånds-och grundkriterier uppfylls, kan ett beslut komma att gälla för hela stadietiden exempelvis under åk 1-3. Därefter lämnas en ny ansökan in om behovet kvarstår eller om förändringar sker under beslutsperioden.
För de elever som har behov av anpassad skolskjuts med taxi, gäller beslut som regel läsårsvis och därefter ska en ny ansökan lämnas.


Förändringar fr.o.m läsåret 23/24

Kommunens skolskjutsreglemente har reviderats under punkt 4.6 den 1 februari 2023. Detta innebär att fr.o.m skolstart augusti-23 kan elever inte längre åka i mån av plats. Detta i ett led att dels följa kommunallagen och ett första steg i påbörjat arbete kring en säkrare hantering om vilka elever som befinner sig på våra bussar.

De elever som blir beviljad skolskjuts efter sin ansökan, kommer att få ett färdbevis hemskickat innan skolstart att visa upp för chauffören.

Läs mer under Nytt inför läsåret 2023/2024


Avstånd

Grundkriterier gällande avståndet mellan hemmet och kommunen anvisad skola är
minst:
• 2 km för elev i förskoleklass
• 3 km för elev i årskurs 1-3
• 4 km för elev i årskurs 4-9

Anslutningsskjuts beviljas om avståndet mellan hemmet och anvisad på- och avstigningsplats överstiger:
• 2 km för elever i förskoleklass-årskurs 3
• 3 km för elever i årskurs 4-6
• 4 km för elever i årskurs 7-9

Uppmätning av avstånd mellan elevens folkbokföringsadress och anvisad skola sker med
geografiskt informationssystem (GIS). Till grund för beräkningen av avståndet mellan bostad
och skola ligger de bil-, gång- och cykelvägar som normalt sett är framkomliga under året och
som ger den kortaste färdvägen.

Kontakt

Skolskjutshandläggare

Tfn 0271-57065
E-post skolskjuts@ovanaker.se

Senast uppdaterad