Reglemente för Ovanåkers kommun

Utöver lagar, förordningar, förarbeten och vägledande rättsfall styrs kommuners hantering av ett flertal frågor av lokala riktlinjer och regler. Då lagregleringen ofta inte är uttömmande lämnas kommuner utrymme att utforma sina egna rutiner och riktlinjer inom ramen för lagbestämmelserna. Detta reglemente de gällande gäller för hantering och organisering av kommunens skolskjutsar .