Barn-och utbildningsnämndens beslut om förmånsresor till och från skolan

Beslutet är antaget av Barn- och utbildningsnämnden den 2023-08-09

Detta beslut är ett övergångsbeslut som avser att erbjuda resor i mån av plats till och från skolan, med ordinarie skolbuss för elever i åk F-9. Beslutet gäller läsåren 23/24 - 24/25 för att därefter upphöra.

Beslut
Sammanträdesprotokoll 2023-08-09 - Förmånsresor till och från skolan i mån av plats med ordinarie skolskjuts Pdf, 146.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad