Kontakt

Information kring förmånen att åka i mån av plats och Färdbevis

Det har skett en del förändringar kring skolskjuts och i mån av plats.

Vid frågor eller funderingar kring detta, hör av er till skolskjutshandläggare på 0271-570 65.

Varje elev som ansökt och blir beviljad skolskjuts för upphandlad skolbuss kommer att få ett grönt färdbevis. Detta färdbevis ska sedan visas upp för chauffören.

I MÅN AV PLATS FÖR GRUNDSKOLEELEVER:
(Befintligt Nämndsbeslut finns över att denna förmån är giltig läsåren 23/24-24/25)

Ett gult färdbevis behövs för att få åka med i mån av plats. Anmäl önskemålet till skolskjuts@ovanaker.se. Om en skolbuss ser ut att bli full med berättigade elever, kan inte längre i mån av plats erbjudas på den aktuella skolbussen..

I MÅN AV PLATS FÖR GYMNASIEELEVER:
För elever i gymnasiet som har långt till kollektivtrafiken och önskar åka med från hemmet i grundskolans skolbuss i mån av plats, går det bra att skicka e-post med namn och adressuppgifter till skolskjuts@ovanaker.se

Syftet med färdbeviset är att det för chaufförerna för respektive skolbuss, enklare kan se vem som har rätt att åka med bussen. Det uppstår då inga frågetecken om vem som ska kliva av om bussen är full om någon elev klivit på som inte har rätt att åka. I förlängningen är tanken att man ska kunna checka in sig på bussen så att man kan få fram vilka som var ombord om det t ex händer en olycka.

Kontakt

Skolskjutshandläggare

Tfn 0271-57065 ( säkrast må-to mellan 08:00-12:00)
E-post skolskjuts@ovanaker.se

Senast uppdaterad