Kontakt

Information kring förmånen att åka i mån av plats och Färdbevis

Det har skett en del förändringar kring skolskjuts och i mån av plats.

Vid frågor eller funderingar kring detta, hör av er till skolskjutshandläggare på telefon 0271-570 65.

Varje elev som ansökt och blir beviljad skolskjuts för upphandlad skolbuss kommer att få ett färdbevis. Detta färdbevis ska sedan visas upp för chauffören.

Ett färdbevis för att åka med i mån av plats skickas ut efter att man anmält önskemålet till skolskjuts@ovanaker.se. Imån av plats är ett politiskt förmånsbeslut som gäller för årskurs F-9.

För elever i gymnasiet och frågor kring detta hänvisas till Linda Elgestad, Voxnadalens gymnasium

Syftet med färdbeviset är att det för chaufförerna för respektive skolbuss, enklare kan se vem som har rätt att åka med bussen. Det uppstår då inga frågetecken om vem som ska kliva av om bussen är full om någon elev klivit på som inte har rätt att åka. I förlängningen är tanken att man ska kunna checka in sig på bussen så att man kan få fram vilka som var ombord om det t ex händer en olycka.


2023-08-10


Uppdaterad information kring i mån av plats


Sammanfattning

Elever i förskoleklass och grundskola kan få resa med kommunens upphandlade skolbussar i mån av plats mellan hemmet och skolan. Inga avvikelser får göras vad avser tider eller hållplatser i fastställda turlistor för respektive skolbuss. Om det finns risk att skolskjutsberättigade elever inte får plats på en viss linje gäller inte i mån av plats.

I mån av plats är ingen rättighet som finns beskriven i någon lag eller praxis och är därmed inte beslutsgrundande. Syftet med att inte längre erbjuda denna förmån är att följa kommunallagen, där det är beskrivet att alla elever inom en kommun ska bedömas lika samt att alla ärenden ska hanteras utifrån samma lagstiftning och att alla beslut ska ha stöd i lagen.

Elever har haft förmånen att kunna åka med upphandlad skolskjuts utan att varit berättigad när det funnits bussar som passerar hemmet och då haft tillgång till en förmån som det saknas stöd för enligt gällande lagstiftning.

Elever i åk F-9 har fram till den 31/1-23 erbjudits att åka med befintlig skolbuss som passerar hemmet, i mån av plats. From 1/2-23 beslutade Barn-och utbildningsnämnden att denna förmån ej längre skulle gälla.

Den 9/8-23 fattade samma Barn-och utbildningsnämnd ett förmånsbeslut, att i mån av plats ska fortsätta gälla i en övergångsperiod om två år, dvs t.o.m läsåret 24/25.

I och med att i mån av plats återinförs som en förmån kommer vi behöva se över en hantering kring detta. Vi behöver fortfarande veta i så lång utsträckning som möjligt om vilka elever som befinner sig på våra bussar och vilka som har rätt att ta del av denna förmån. Allt detta med tanke på säkerheten. Därför behöver de som inte uppfyller rätten till skolskjuts men önskar åka med i mån av plats, anmäla detta och därefter få ett färdbevis.

Hur den processen kommer se ut är något vi kommer se över framåt hösten. Tillsvidare är det önskvärt att man mejlar in önskemålet till skolskjuts@ovanaker.se


Kontakt

Skolskjutshandläggare

Tfn 0271-57065
E-post skolskjuts@ovanaker.se

Senast uppdaterad