Information vid trafikstörningar

Var alltid uppmärksam på varningar för halt väglag eller andra trafikstörningar via hemsidan och Sveriges Radio P4, Gävleborg.

Vid större förseningar eller inställda turer kommer först och främst hemsidan för Skolskjuts att uppdateras fortlöpande så fort ny information inkommer. Det är bra att ha koll på den sidan då skolskjutshandläggaren får direktinformation och uppdaterar direkt.

Kommunens Facebooksida lägger upp information så snart det är möjligt (kontorstider) och vid större störningar informeras även Radio Gävleborg.

Rutiner vid inställd skolskjuts pga trafikstörning/väglag

Upphandlad skolbussleverantör rapporterar direkt till skolskjutshandläggare om inställda turer.

Akut information läggs upp på kommunens hemsida för skolskjutsar. Här uppdaterar skolskjutshandläggaren vartefter ny information kommer.

Vid inställd skolskjuts, morgon

  • Administratör skickar ut info via Admentum
  • Akutinformation läggs upp på hemsidan för skolskjuts.
  • Trafikinformation skickas till Sveriges Radio Gävleborg.
  • Vårdnadshavare ansvarar för att skjutsa eleven till skolan. Om elev inte kan skjutsas till skolan stannar eleven kvar hemma. Vårdnadshavare meddelar skolan om frånvaron.

Vid inställd skolskjuts vid hemgång

  • Administratör skickar ut info via Admentum
  • Akutinformation läggs upp på hemsidan för skolskjuts.
  • Trafikinformation skickas till Sveriges Radio Gävleborg.
  • Eleven stannar kvar på skolan.
  • Rektor ansvarar för att personal finns kvar på skolan till dess att alla elever har hämtats.
  • Vårdnadshavaren ansvarar för att eleven hämtas på skolan.

Senast uppdaterad