Kontakt

Skolskjuts Fullen

Här kan du se tidtabell läsåret 2023/2024.

Till skolan

Alla vardagar

Från Fullen

Hållplats

Tid

Fullen

07.25

Fullsborn

X

Kyan

X

Roteberg (korsningen Öjungsvägen)

X

Rotebergs skola

07.42

Celsiusskolan

07.47


Hem från skolan

Måndag

Rotebergs skola - Knåda skola - Celsiusskolan - Fullen - Södra Våsen - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Rotebergs skola

14.10

Kyan

X

Fullsborn

X

Fullen

X

Lövberget

X

Åsen

14.45

Knåda skola

14.55

Ryggesbo

X

Celsiusskolan

16.10

Åsen (korsning Lindsbyn)

X

Rotebergs skola (kör via)

X

Kyan

X

Fullsborn

X

Fullen

X

Ryggesbo

16.55


Tisdag

Knåda skola - Rotebergs skola - Fullen - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Knåda skola

13.15

Ryggesbo

13.30


Celsiusskolan - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Celsiusskolan

14.15

Rotebergs skola

14.25

Lövberget

X

Åsen

X

Kyan

X

Fullsborn

X

Fullen

X

Ryggesbo

X

Onsdag

Rotebergs skola - Lövberget - Ullungsfors - Fullsborn - Celsiusskolan (via Borgen)

Hållplats

Tid

Rotebergs skola

12.10

Lövberget

X

Åsen

X

Ullungsfors

X

Kyan

X

Fullsborn

X

Borgen

X

Celsiusskolan

12.55


Rotebergs skola - Knåda skola - Fullen - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Rotebergs skola

14.10

Lövberget

X

Åsen

X

Knåda skola

14.25

Kyan

X

Fullsborn

X

Fullen

X

Ryggesbo

15.10


Celsiusskolan - Rotebergs skola(kör via) - Fullsborn - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Celsiusskolan

16.10

Åsen

X

Rotebergs skola (kör via)

X

Kyan

X

Fullsborn

X

Ryggesbo

16.55


Torsdag

Kåda skola - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Knåda skola

13.50

Ryggesbo

14.00


Rotebergs skola - Knåda skola - Fullen - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Rotebergs skola

14.30

Lövberget

X

Åsen

14.40

Celsius

14.55

Åsen

X

Rotebergs skola (kör via)

X

Kyan

X

Fullsborn

X

Ryggesbo

15.35


Fredag - Ändrad tid (Celsius-Ryggesbo)

Rotebergs skola - Åsen - Fullsborn - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Knåda skola

12.10

Rotebergs skola

12.20

Lövberget

X

Åsen

X

Kyan

X

Fullsborn

X

Ryggesbo

12.55


Celsiusskolan - Åsen - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Celsiusskolan

15.10

Åsen

X

Rotebergs skola (kör via)

X

Kyan

X

Fullsborn

X

Ryggesbo

15.55

Kontakt

Skolskjutshandläggare

Tfn 0271-57065 ( säkrast må-to mellan 08:00-12:00)
E-post skolskjuts@ovanaker.se

Senast uppdaterad