Kontakt

Skolskjuts Galven och Södra Långbo

Här kan du se tidtabell för skolskjutsar från och till Galvsbo och Södra Långbo läsåret 2020-2021.

Till skolan

Alla vardagar

Från Galvsbo och Södra Långbo

Hållplats

Tid

Galven (korsningen bygdegården)

06:50

Galvsbo (korväg Andåvägen)

06.50

Röstabacka (korsningen)

X

Hässja

X

Gällsbo

07.10

Gäddvik

X

Runemoskolan (skolstart 08.00)

07.20

Alftaskolan

07.25

Södra Kyrkbyn 178

07.30

Södra Långbo

07.45

Mossbo

X

Rösaberg

X

Alftaskolan (skolstart 08.15)

08.05


Hem från skolan

Måndag

+

Runemoskolan - Galvsbo

Hållplats

Tid

Runemoskolan

13.05

Gäddvik

X

Gällsbo

X

Hässja

X

Galvsbo

13.30


Alftaskolan - Södra Långbo

Hållplats

Tid

Alftaskolan

14.25

Rösaberg

X

Mossbo

X

Södra Långbo

14.40


Alftaskolan - Södra Långbo - Galven
HållplatsTid

Alftaskolan

15.10

Rösaberg

X

Mossbo

X

Södra Långbo

X

Gäddvik

X

Galvsbo

16.25

Galven

16:25

Tisdag

+

Alftaskolan - Södra Långbo

Hållplats

Tid

Alftaskolan

13.35

Rösaberg

X

Mossbo

X

Södra Långbo

13.55


Alftaskolan - Södra Långbo

Hållplats

Tid

Alftaskolan

14.05

Rösaberg

X

Södra Långbo

14.25


Alftaskolan - Galvsbo

Hållplats

Tid

Alfta skolan

14.45

Runemo skola

14.50

Gäddvik

X

Gällsbo

X

Hässja

X

Galvsbo

15.15

Galven

15:15

Onsdag

+

Runemoskolan - Galvsbo

Hållplats

Tid

Runemoskolan

13.05

Gäddvik

X

Gällsbo

X

Hässja

X

Galvsbo

13.30


Alftaskolan - Södra Långbo

Hållplats

Tid

Alftaskolan

13.50

Mossbo

X

Rösaberg

X

Södra Långbo

14.10


Runemoskolan - Galvsbo

Hållplats

Tid

Alftaskolan

14:35

Runemoskolan

14.40

Gäddvik

X

Gällsbo

X

Hässja

X

Galvsbo

15.05

Galven

15:05


Alftaskolan - Södra Långbo - Galvsbo

Hållplats

Tid

Alftaskolan

16.00

Rösaberg

X

Mossbo

X

S:a Långbo

X

Gäddvik

X

Galvsbo

17.15

Torsdag

+

Runemoskolan - Galvsbo

Hållplats

Tid

Runemoskolan

13.05

Gäddvik

X

Gällsbo

X

Hässja

X

Galvsbo

13.30


Alftaskolan - Annefors

Hållplats

Tid

Alftaskolan

13.55

Rösaberg

X

Annefors

14.20


Alftaskolan - Södra Långbo - Galvsbo

Hållplats

Tid

Alftaskolan

15.50

Rösaberg

X

Mossbo

X

Södra Långbo

X

Gäddvik

X

Galvsbo

17.05

Galven

17:05

Fredag

+

Runemoskolan - Galvsbo

Hållplats

Tid

Runemoskolan

13.05

Gäddvik

X

Gällsbo

X

Hässja

X

Galvsbo

13.30


Alftaskolan - Södra Långbo

Hållplats

Tid

Alftaskolan

13.45

Rösaberg

X

Mossbo

X

Södra Långbo

14.05


Runemoskolan - Hässja

Hållplats

Tid

Runemo skola

14.20

Gäddvik

X

Gällsbo

X

Hässja

14.35


Alftaskolan - Södra Långbo - Galvsbo

Hållplats

Tid

Alfta skolan

15.00

Rösaberg

X

Mossbo

X

S:a Långbo

X

Gäddvik

X

Galvsbo

16.00

Galven

16:00

Kontakt

Skolskjutshandläggare

Tfn 0271-57065
E-post skolskjuts@ovanaker.se

Senast uppdaterad