Kontakt

Skolskjuts Ryggesbo och Åsen

Här kan du se tidtabell för skolskjutsar från och till Ryggesbo och Åsen läsåret 2020-2021.

Till skolan

Alla vardagar

Avgångstider för skolskjuts från Ryggesbo till Knåda skolan och Rotebergs skola.

Hållplats

Tid

Ryggesbo

07.15

Nyasen (korsningen Åsenvägen)

X

Knåda skola

X

Åsen (vägen in till "Lindsbyn")

07.35

Rotebergs skola

07.45

Hem från skolan

Måndag

+

Rotebergs skola - Åsen - Knåda skola - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Rotebergs skola

14.10

Åsen

X

Kyan

x

Fullsborn

x

Knåda skola

14.40

Nyasen

X

Celsiusskolan

14:50

Rotebergs skola (kör via)

X

Kyan

X

Fullsborn

X

Fullen

X

Ryggesbo

15.30


Tisdag

+

Knåda skola - Ryggesbo - Rotebergs skola - Åsen - Fullen

Hållplats

Tid

Knåda skola

13.30

Nyasen (korsningen Åsenvägen)

X

Ryggesbo

13:45

Rotebergs skola

14:30

Åsen

X

Kyan

X

Fullsborn

X

Fullen

15:00

Onsdag

+


Rotebergs skola - Åsen - Fullen - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Rotebergs skola

14.15

Åsen

X

Knåda skola

14.25

Nyasen (korsningen mot Åsenvägen)

X

Rotebergs skola (Kör via)

14:35

Kyan

X

Fullsborn

X

Fullen

X

Ryggesbo

15:10


Torsdag

+


Knåda skola - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Knåda skola

13.45

Nyasen (korsningen Åsenvägen)

X

Ryggesbo

14.00


Fredag

+


Knåda skola - Rotebergs skola - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Knåda skola

12:10

Nyasen (korsningen Åsenvägen)

X

Rotebergs skola

12:20

Kyan

X

Fullsborn

X

Ryggesbo

12:55

Kontakt

Skolskjutshandläggare

Tfn 0271-57065
E-post skolskjuts@ovanaker.se

Senast uppdaterad