Kontakt

Skolskjuts Ryggesbo och Åsen

Här kan du se tidtabell för skolskjutsar från Ryggesbo och Åsen läsåret 2021-2022.

Hemturer åker elever med Fullenbussen

Till skolan

Alla dagar

Avgångstider för skolskjuts från Ryggesbo till Knåda skolan och Rotebergs skola.

Hållplats

Tid

Ryggesbo

07.15

Nyasen (korsningen Åsenvägen)

07.25

Knåda skola

X

Åsen (vägen in till "Lindsbyn")

07.35

Åsen (200 meter längre fram)

07.36

Lövberget

07.40

Rotebergs skola

07.50

Celsiusskolan

07.55

Kontakt

Skolskjutshandläggare

Tfn 0271-57065
E-post skolskjuts@ovanaker.se

Senast uppdaterad